Beter: twee keer groter dan

door vkredactieblog

De lezer Olaf Seibert uit Nijmegen

Wat schrijft hij? Dat je het ‘steeds vaker’ (oei) ziet, ‘ook in deze ‘kwaliteitskrant’’(oei).

Wat zag hij? Dit, in de krant van zaterdag 5 januari:

 beter40 

Waarop doelt hij? Seibert:De onjuiste uitdrukking dat iets ‘twee keer groter dan’ iets anders is.’

Leg uit. Er is niet zoveel aan uit te leggen. Het is een kwestie van stampen, uit je hoofd leren, zoals zoveel in taal. Het is ‘A is even groot als B’, ‘A is groter dan B’ en ‘A is drie keer zo groot als B’. Meer variaties hebben we niet. Met dien verstande dat voor ‘groot’ elk ander bijvoeglijk naamwoord kan worden ingevuld. De vorm ‘De belasting is honderd keer groter dan’ is volgens de Taalunie weliswaar toegestaan, maar ze kan makkelijk tot verwarring leiden (is ‘drie keer groter dan’ nu drie keer zo groot als of vier keer zo groot als?). Wij zouden iets verder willen gaan en de constructie, vanwege die verwarring, ernstig ontraden.

Seibert suggereert attent ook nog de oorzaak: ‘Misschien is men bij vergelijkingen bang om ‘als’ te schrijven, want ‘groter als’ is ook fout.’

Een gevalletje hypercorrectie dus, wat veel voorkomt in ons taalgebruik.

Al met al best lastig. Wat had er nu in de krant moeten staan? Vermoedelijk ‘honderd tot tweehonderd keer zo groot als’ en ‘1.300 keer zo hoog als’, want de auteur zal toch niet ‘101 tot 201 keer zo groot als’ en ‘1.301 keer zo hoog als’ bedoeld hebben.

Huh? Laat maar. Gewoon onthouden: keer groter dan bestaat niet

Bart Koetsenruijter is redacteur V en Kunst van de Volkskrant

Advertenties